Avsnitt 16

Vego – så funkar det

Vego – så funkar det

Allt fler unga väljer bort kött. Men vad innebär det här näringsmässigt? Måste man äta några tillskott? Kan man träna hårt och bygga muskler som vegetarian? Och hur lagar man egentligen riktigt god vegomat?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Rebecka Persson, näringsexpert, Orkla Foods Sverige

Linda Bakkman, näringsfysiolog

Gustav Johansson, kokboksförfattare, entreprenör och matbloggare (Jävligt Gott)

Begrepp att hålla koll på

Vegetarisk mat
Vegetarisk mat delas traditionellt in i olika grupper:

 • Vegansk mat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, alltså varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung.
 • Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter.
 • Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och även ägg.

Dessutom finns definitionerna flexitarian, pescetarian och polloterian. En flexiterian äter all sorts kött/fisk/fågel osv då och då men kanske huvuddelen vegetariskt. En pescetarian äter fisk, skaldjur, ägg och mejeriprodukter. En pollotarian äter fågel, ägg och mejeriprodukter.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig vad det innebär att äta vegetariskt, vad man ska tänka på näringsmässigt och hur man lagar riktigt god vegetarisk mat.

Mål

Att använda kunskaperna om vegetarisk mat för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Årskurs 7-9

 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • När man äter vegetarisk kan man behöva komplettera med intag av järn och vitamin B12
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hur livsmedel påverkar hälsa.
 • Vikten av fysisk aktivitet rör på dig mins 30 minuter per dag minska stillasittandet genom regelbundna korta pauser

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om vegetarisk mat och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss konsumenter att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Vad tänker ni på när jag säger vegetarisk mat?
 • Varför tror ni att allt fler väljer att äta vegetariskt?
 • Vilken är den godaste vegetariska rätten ni ätit?
 • Kan man få i sig all näring man behöver om man enbart äter vegetarisk mat?

Läxa

Lyssna på avsnittet och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Vad innebär det att äta vegetariskt?
 • Vad måste du tänka på när du äter vegetariskt ofta eller helt?
 • Finns det några hälsofördelar med att äta vegetariskt? Andra fördelar?
 • Ge exempel på hur du kan tänka när du lagar vegetariskt rätter.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Välj ut två olika recept från matbloggen Jävligt gott tillsammans med eleverna. Låt dem sedan laga rätterna med fokus på alla fem sinnen. 

Avsnitt 15

Ätstörningar – vem drabbas och var finns det hjälp?

Ätstörningar – vem drabbas och var finns det hjälp?

Mat är ofta en stor glädje i livet. Men för en del kan maten också vara den största fienden. Varför drabbas så många av ätstörningar? Vad finns det för hjälp? Och hur kan vi förebygga att fler blir sjuka?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

David Clinton, docent i medicinsk psykologi, psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker

Maja Engström och Anna Ovsiannikov, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 

Jonathan Hedström, föreläsare och före detta hockeyproffs

Begrepp att hålla koll på

Anorexi
Anorexia nervosa kännetecknas av att man får i sig för lite energi och har en låg kroppsvikt, ofta i kombination med överdriven motion och en rädsla för att gå upp i vikt. I diagnosen ingår även en störd kroppsupplevelse. Många mår dåligt psykiskt och lider av ångest, nedstämdhet eller depression.

Bulimi
Bulimia nervosa kännetecknas av hetsätning. Det vill säga att man äter onormala mängder mat under en begränsad tid, och att man har en upplevelse av att man har förlorat kontrollen över ätandet. I diagnosen ingår även ett beteende som kompenserar viktuppgång, till exempel kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven motion.

Hetsätningsstörning
Hetsätningsstörning kännetecknas av upprepade stunder av hetsätning, men utan ett beteende som kompenserar viktuppgång. Många med hetsätningsstörning är därmed överviktiga.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig vad ätstörningar är, varför så många drabbas och vilken hjälp som går att få.

Mål

Att använda kunskaperna om ätstörningar för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Årskurs 7-9

 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om ätstörningar och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att skapa en större förståelse för sjukdomen och hur man kan stötta någon som man tror drabbats. 

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Vilka normer kring skönhet och ideal tycker ni att det finns idag?  
 • Hur mycket tror ni att vi påverkas av alla ideal i sociala medier till exempel?
 • Hur påverkas du av de normer och ideal som finns? 

Läxa

Skriv en kortare text där du reflekterar över hur begreppen självkänsla, media, ideal och normer hänger ihop. 

Praktiska moment kopplat till lektionen

Bjud in föreningen Frisk & fri och genomför workshopen Uppdrag: Självkänsla. Här ges eleverna möjlighet att reflektera kring utmaningar och möjligheter i deras vardag. Här pratas det om självkänsla, media, ideal och normer.

Avsnitt 14

Lagar om livsmedel – behövs de?

Lagar om livsmedel – behövs de?

Varför finns det så mycket lagar och regler kring livsmedel? Vem är det som stiftar lagarna? Och hur påverkar de hur och vad vi äter?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Nicklas Amelin, EU-expert, Livsmedelsföretagen

Maria Florin, avdelningschef Säkra livsmedel på Livsmedelsverket

Begrepp att hålla koll på

Livsmedelslagar
Den främsta anledningen till att vi har livsmedelslagar är för att vi ska ha säkra livsmedel och skydda konsumenter. Vi måste t ex ha koll på att inga farliga ämnen hamnar i livsmedlen och säkerställa att produktionen sker under hygieniska förhållanden. Konsumenterna ska få korrekt information om livsmedlen och inte bli vilseledda av marknadsföringen.

Ett annat viktigt syfte med lagarna är att bidra till rättvis konkurrens mellan EU:s medlemsländer. Rättvis konkurrens är en förutsättning för frihandel. Numera bestäms därför nästan alla lagar om livsmedel på EU-nivå, och därmed gäller reglerna för hela EU.

Frihandel
Med frihandel menar man handel som inte regleras av tullar, importkvoter eller andra regler som försvårar import och export mellan länder. EU är ett exempel på ett stort frihandelsområde. Genom att ställa samma krav på livsmedel i hela EU så konkurrerar företagen i olika länder på lika villkor. Konsumenterna inom EU ges samma skydd överallt, oavsett i vilket EU-land maten är tillverkad.

Livsmedelsfusk
Livsmedelsfusk är när någon avsiktligt bryter mot livsmedelslagstiftningen för att vilseleda konsumenter och företag för ekonomisk vinning. Det kan till exempel innebära att man tar en billig, importerad fläskfilé och säljer den som svensk, ekologisk fläskfilé. Eller att man ändrar på bäst före-märkningen för att ett livsmedel ska gå att sälja under en längre tid.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig varför livsmedelslagar finns och hur de påverkar oss i vårt dagliga liv. 

Mål

Att använda kunskaperna om livsmedelslagar för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hur man kan ta reda på mer om ett livsmedel genom att läsa ingrediensförteckning, näringsdeklaration och annan märkning.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om livsmedelslagar och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Varför tror ni att det finns lagar kring livsmedel?
 • Vem tror ni stiftar lagarna?
 • Vad tror ni att livsmedelsfusk kan vara?

Läxa

Lyssna på avsnittet och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Varför behövs livsmedelslagar?
 • Ge ett exempel på en livsmedelslag!
 • Varför bestäms det mesta som rör våra livsmedel inom EU?
 • Varför kan det ändå finnas olika livsmedelslagar i exempelvis Sverige och Danmark?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Låt eleverna bekanta sig med delikatesser som vi enbart har i Sverige. Till exempel surströmming. Hur gör man surströmming och hur äter man den på bästa sätt?

Avsnitt 13

Alkohol – om grupptryck och att säga nej

Alkohol – om grupptryck och att säga nej

Alkoholdrickandet bland ungdomar har minskat de senaste åren. Men vad händer i oss när vi dricker alkohol? Och hur hanterar man grupptryck och lär sig säga nej?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Anna Nygren, livsstilspedagog, KKM-gruppen (Prata om alkohol)

Stefan Åberg, drogsamordnare, Helsingborgs stad (programledare SANDT-podden)

Kristoffer Triumf, poddare och författare

Begrepp att hålla koll på

Grupptryck
Grupptryck är människors sociala tryck på varandra, till exempel inom en kompisgrupp. Ofta handlar det om att påverka någon att prova alkohol, droger eller bete sig på ett visst sätt.

Ett socialt tryck att försöka anpassa sig till omgivningen finns i alla generationer, till exempel när det gäller kläder, beteende och intressen. Oftast sker anpassningen till gruppen helt omedvetet.

Tonårshjärnan
Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vid 25-30 års ålder. Forskning visar att det riskbeteende som ofta är typiskt i tonåren beror på en obalans mellan olika områden i hjärnan. Eftersom pannloberna utvecklas långsamt mognar kontrollerande funktioner mycket senare än känslo- och driftsfunktioner. Det kan vara en förklaring till att ungdomar tar större risker än vuxna och har ett mer impulsivt beteende. Bromsen, det vill säga pannloben, fungerar sämre när vi är unga och därför kan känslorna ta över.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig hur alkohol påverkar unga personer och hur man kan lära sig att säga nej och stå emot grupptryck.

Mål

Att använda kunskaperna om tonårshjärnan och alkoholens påverkan för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hur livsmedel påverkar hälsa.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om alkohol och tonårshjärnan, och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Hur vanligt tror ni att det är med alkohol bland ungdomar idag?
 • Hur tror ni alkohol påverkar en ung människa jämfört med en vuxen?
 • Tycker ni att det är svårt att säga nej till alkohol eller droger? Varför?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Hur påverkar alkohol den unga kroppen och hjärnan?
 • Varför finns en 18-årsgräns på alkohol, tror du?
 • Ge exempel på hur du skulle kunna säga nej till något du egentligen inte vill.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Gör någon av övningarna som finns på prataomalkohol.se.

Avsnitt 12

E-nummer och tillsatser – vad gör de i maten?

E-nummer och tillsatser – vad gör de i maten?

Vad menas egentligen med e-nummer? Vad är en tillsats? Och är det bättre och mer hälsosamt med så korta innehållsförteckningar som möjligt?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen

Åsa Josell, Innovation director, Atria

Begrepp att hålla koll på

Tillsats
Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för att ha en teknisk funktion. Det kan till exempel handla om att öka hållbarheten, påverka konsistensen, smaken eller ge färg åt ett livsmedel.

E-nummer
Ett E-nummer är ett ID-nummer som visar att en tillsats är godkänd att användas i Europa. Det betyder att man bedömt och godkänt hur mycket av tillsatsen som får användas i ett livsmedel. Bara tillsatser som inte utgör någon hälsorisk för konsumenten och som är nödvändiga för att producera och hantera livsmedlet blir godkända.

Innehållsförteckning
En ingrediensförteckning visar vilka ingredienser som använts för att producera ett livsmedel. Alla ingredienser måste skrivas upp, och dessutom i fallande storleksordning efter vikt vid framställningen. Varje ingrediens ska anges på rätt sätt med sin specifika beteckning. Även tillsatser, aromer och enzymer.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig vad tillsatser och E-nummer är samt varför de används i livsmedel.

Mål

Att använda kunskaperna om tillsatser för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Leta upp tillsatslistan på Livsmedelsverkets hemsida för att koppla E-nr och namn

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om tillsatser och E-nummer och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att förstå vad livsmedel innehåller.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Brukar ni läsa ingrediensförteckningen?
 • Vad tänker ni på när ni hör ordet tillsats eller E-nummer?
 • Hur pratas det om tillsatser och E-nummer i media och hur påverkar det dig?

Läxa

Lyssna på avsnittet och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Vad är en tillsats?
 • Varför används tillsatser?
 • Vad skulle hända om vi inte använde tillsatser?
 • Vad är E-nummer?
 • Hur kan tillsatser bidra till minskat matsvinn?
 • Vilka tillsatser finns naturligt i livsmedel? (Till exempel citronsyra i citron och sorbinsyra i lingon, med flera)

Praktiska moment kopplat till lektionen

Låt eleverna baka en sockerkaka och jämför ingredienserna ni använder med de som finns i en köpt sockerkaka. Resonera kring den eventuella skillnaden och vad den innebär.

Avsnitt 11

Matsvinn – så räddar vi maten

Matsvinn – så räddar vi maten

Varje år slänger vi ungefär 37 kg ätbar mat per person i Sverige. Det här är riktigt dåligt för klimatet. Men varför svinnar vi så mycket? Och vad kan vi göra för att svinna mindre?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig, Livsmedelsföretagen

Victoria Voss, hållbarhetschef, Kavli

Anna Lidström, hållbarhetschef, Spendrups Bryggeri

Agneta Påander, hållbarhetsdirektör, Orkla Foods Sverige

Eva Eriksson, hållbarhetschef, Löfbergs

Begrepp att hålla koll på

Matsvinn
Matsvinn är livsmedel som producerats för att bli mat, men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp och istället slängs eller går till spillo. Den största delen av matsvinnet uppstår i våra hem.

Klimatpåverkan
Koldioxid och andra växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet snabbt blir varmare.

Växthusgaser
Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke som håller jorden lagom varm. Det kallas för växthuseffekten och den är nödvändig för allt liv på jorden. Men när mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar.

Bäst före-datum – maten är ofta bra efter
Bäst före-datum handlar inte om hur länge ett livsmedel är säkert, utan till vilket datum livsmedlet förväntas behålla sin kvalitet. Det vill säga smak, färg och krispighet. Det som händer efter bäst före-datum är alltså att kvaliteten så småningom blir sämre. Men maten kan fortfarande vara fullt ätbar.

Bäst före-datum gäller bara om varan har förvarats på lämpligt sätt. Många gånger står det på förpackningen vad som är lämplig förvaring. Om temperaturen spelar roll för hur länge ett livsmedel håller ska det stå på förpackningen. Ju lägre temperaturer desto längre håller kylvarorna. Så innan du slänger bort maten, gör så här: lukta, titta och smaka för att bedöma om livsmedlet kan ätas eller ej. Livsmedlet är bäst före slutdatumet men oftast bra efter.

Sista förburkningsdag
Det är viktigt att känna till skillnaden mellan ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag”.  Märkningen ”sista förbrukningsdag” handlar om hur länge ett livsmedel är säkert att äta. Märkningen ska användas för livsmedel som lätt förstörs av mikroorganismer och där kort lagringstid kan bidra till att ett livsmedel kan bli hälsoskadligt trots att det förvaras enligt förpackningens anvisning.

Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag anses alltså inte vara säkra att äta efter att sista förbrukningsdag har passerats. Därför får inte sådana livsmedel efter det datumet varken säljas eller ges bort.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig vad matsvinn är, varför det uppstår och vad du som privatperson kan göra för att minska svinnet.

Mål

Att använda kunskaperna om matsvinn för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om matsvinn och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Hur mycket mat tror ni att vi svinnar per person och år?
 • Vad tror ni att vi svinnar mest?
 • Vad kan vi göra för att svinna mindre?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Vad är matsvinn?
 • Hur uppstår matsvinn?
 • Varför är det dåligt att svinna?
 • Hur kan du minska ditt matsvinn?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Låt eleverna komponera en måltid med målet att skapa så lite matsvinn som möjligt. Utgå från ett påhittat innehåll i ett kylskåp där det framgår vilken kvalitet och bäst före-datum råvarorna har.

Avsnitt 10

Att skippa gluten och laktos – livsstilstrend eller livsviktigt?

Att skippa gluten och laktos – livsstilstrend eller livsviktigt?

Allt fler väljer bort olika ämnen ur sin kost, speciellt gluten och laktos, och ”fritt från”-produkter blir allt mer populära. Men har vi blivit mer känsliga för de här ämnena? Och finns det några risker med att ta bort dem ur vår kost?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Edvin Törnblom, influencer, poddare och programledare

Maria Sitell, dietist och kommunikationschef, Brödinstitutet

Håkan Jönsson, matforskare, etnolog och kock, Lunds universitet

Konrad von Otter, kategorichef mjölk, Arla

Begrepp att hålla koll på

Gluten
Gluten är ett samlingsnamn för några av de proteiner som finns i sädesslagen vete, råg och korn. Gluten förekommer även i varianter och korsningar av vete, råg och korn – bland annat spelt, dinkel och rågvete. Gluten ingår därför i mängder av vanliga livsmedel, inte minst bröd och bakverk.

Laktos
Laktos, eller mjölksocker, finns i all mjölk. Som modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-, get- och fårmjölk. Laktos består av två olika sorters sockerarter – glukos och galaktos – som är sammanbundna med varandra.

Celiaki
Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär att du inte tål proteinet gluten. Gluten gör att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som den ska. De vanligaste symtomen är diarré, gaser i magen, trötthet och att gå ner i vikt, men symtomen kan variera mycket.

Laktosintolerans
För att människan ska kunna tillgodogöra sig mjölksockret via upptag i tarmen måste det först sönderdelas med hjälp av ett enzym, laktas. Hos vissa personer kan detta enzym saknas helt eller finnas i för låg halt. De personerna blir då i olika grad intoleranta mot laktos och får magbesvär som magknip, diarré och/eller en känsla av uppblåsthet.

IBS
IBS är en förkortning av engelskans irritable bowel syndrome, och betyder ungefär lättretbar eller överkänslig tarm. Vid IBS har du ont i magen och får diarré eller förstoppning.

Det finns inget specifikt kostråd som hjälper alla med IBS eftersom symtomen är olika. Du behöver själv prova dig fram till vilken mat som du kan äta och vad som fungerar bra för dig.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att titta närmare på gluten och laktos, och förstå vad som händer – eller inte händer – när man väljer bort ämnen ur sin kost.

Mål

Att använda kunskaperna om gluten och laktos för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Att förstå vikten av att äta varierat och inte lägga så mycket fokus på enskilda ämnen.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Årskurs 7-9

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hur livsmedel påverkar hälsa.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om hur vi allt oftare väljer bort ämnen ur vår kost, som gluten och laktos, och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss konsumenter att slå hål på myter och göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Undviker du medvetet något ämne i din kost? Varför?
 • Vad vet du egentligen om gluten- och laktosintolerans?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Finns det någon fördel med att undvika gluten och laktos?
 • Vad är celiaki?
 • Varför förekommer det så mycket myter och felaktig information om varför vi ska undvika olika ämnen?
 • Är själva undvikandet ett nytt fenomen?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om livsmedel som innehåller laktos och gluten, och vilka alternativ som finns.

Låt eleverna baka glutenfritt bröd.   

Avsnitt 9

Skolmat – hur påverkar maten vår prestation?

Skolmat – hur påverkar maten vår prestation?

Antingen älskar eller hatar vi den – maten i skolan. Men vad händer om vi hoppar över skollunchen? Presterar vi per automatik sämre då? Och vad är det för mekanismer som gör att många av oss har negativa känslor kring just skolmat?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

medverkande

Jacob Gudiol, fysioterapeut och författare

Hanna Ardéhn, PTP-psykolog

Maja Nordström, livsmedelsagronom, Arla 

Begrepp att hålla koll på

Energi
Mat ger energi, det vill säga kalorier. Vi behöver energin från maten för att leva och må bra. Vissa livsmedel innehåller många kalorier per gram, andra färre. Hur mycket energi man behöver beror dels på hur gammal man är och vilken aktivitetsnivå man har, alltså om man rör mycket på sig eller är mer stillasittande.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig hur mat och energi behövs som bränsle för att hela kroppen ska fungera. Syftet är också att få förståelse för vad som händer om vi hoppar över en måltid som skollunchen.

Mål

Att använda kunskaperna om mat och prestation för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Måltidens betydelse för gemenskap.

Årskurs 7-9

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hur livsmedel påverkar hälsa.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om mat kopplat till mental prestation och vad som händer om vi hoppar över ett mål som skollunchen. Fakta som läggs fram ska hjälpa oss konsumenter att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Äter du skollunchen? Motivera.
 • Hur känns det och vad gör du de dagar du inte äter skollunch?
 • Vad tror du händer i kroppen om du hoppar över en måltid?

läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Varför är det viktigt att äta skollunch?
 • Vilka risker finns om du hoppar över en måltid?
 • Vad bör du tänka på när du lägger upp vad du ska äta under en dag?
 • Varför tror du att frukostprojektet i podden fick så lyckat resultat?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om vad skolorna kan behöva ta hänsyn till när de lagar lunch och vilka utmaningar som finns.

Låt eleverna laga en välkomponerad lunch med hänsyn till samma kriterier skolan har att förhålla sig till.

Avsnitt 8

Matpriser – är den dyraste maten alltid bäst?

Matpriser – är den dyraste maten alltid bäst?

Många upplever att en stor del av vår ekonomi går till mat och dryck. Så hur ska vi egentligen tänka när vi handlar mat? Hur gör vi om vi vill äta ekonomiskt? Är det stor skillnad mellan premium- och lågprisprodukter? Och är billigare mat automatiskt sämre?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

Ingela Stensson, samhälls- och konsumentanalytiker på United Minds och ordförande för Livsmedelsföreningen

Ylva Swenzén, Director Communications, HKScan 

Begrepp att hålla koll på

Matkostnad
Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar på vad maten kostar för singelhushåll och familjer i Sverige. Matkostnaderna ska täcka dagsbehovet av vad du behöver få i dig när det gäller näring och energi. 

En familj som består av två vuxna som lagar all mat hemma beräknas till exempel använda 4 980-5 900 kronor per månad.

Matbudget
En matbudget är en plan över din eller din familjs utgifter när det kommer till mat. För att följa den matbudget du har satt upp är det viktigt att planera.

Planering innebär i första hand att du storhandlar. Det betyder inte att du behöver planera din mat in i minsta detalj, utan mer om att handla på ett effektivt och prismedvetet sätt.

Om du istället handlar ofta och lite är det lätt att du köper det du är sugen på för stunden och risken att du köper mer än du behöver ökar.

Matsvinn
Matsvinn är livsmedel som slängs i onödan och som hade kunnat konsumeras om det hade hanterats annorlunda.

I Sverige står de privata hushållen för den absolut största delen av matsvinnet, 938 000 ton. Det motsvarar cirka 97 kilo per person och år eller ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag enligt siffror från Naturvårdsverket.  

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030.

Lågprisprodukter
Produkter som är billigare än genomsnittet.

Premiumprodukter
Produkter som är dyrare än genomsnittet.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att titta närmare på mat ur ett ekonomiskt perspektiv samt lära sig att skilja på pris och kvalitet.

MÅL

Att använda kunskaperna om mat ur ett ekonomiskt perspektiv för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om mat ur ett ekonomiskt perspektiv och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss konsumenter att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Vad tror du mat för en person kostar per månad?
 • Vad kan göra det billigare eller dyrare?
 • Tror du dyrare varor är bättre än billiga?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Vad kan man tänka på om man vill vara mer ekonomisk när man handlar mat?
 • Vad kan skillnaden mellan premium- och lågprisprodukter vara?
 • Vad väljer du helst? Motivera.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om matbudget och hur man kan lägga upp en sådan.  

Låt eleverna laga en måltid efter säsong och som kostar under 10 kr per portion.

Avsnitt 7

Hemlagat vs fabriksproducerat – var maten bättre förr?

Hemlagat vs fabriksproducerat – var maten bättre förr?

Hungrig? Ja då är det bara att knalla iväg till närmsta matbutik och välja mellan hundratals olika produkter. Men vad hade vi behövt göra för att bli mätta för 150 år sedan? Hur har vårt sätt att producera mat förändrats? Och var maten bättre förr?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

medverkande

Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen 

Andreas Håkansson, docent i livsmedelsteknik, Lunds universitet

Anders Jonebring, R&D Director, Paulig

Begrepp att hålla koll på

Industrialisering
Industrialisering är ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det här skedde i Sverige i mitten av 1800-talet och kan kort beskrivas att man gick från att använda muskelkraft (människor) till mekanisk kraft (maskiner/fabriker). 

Industrialiseringen, och tillgången till barnomsorg, gjorde också att fler kvinnor började arbeta och därmed inte kunde tillbringa lika mycket tid hemma i köket. De behövde kunna köpa färdiga produkter som gick både snabbare och enklare att tillaga efter jobbet.

Storskalig industriell produktion
Vid en storskalig industriell produktion vill man producera mycket mat så effektivt som möjligt. Både råvaruproduktionen och livsmedelsproduktionen sker ofta vid stora och högteknologiska jordbruk och fabriker. Det här gör bland annat att priset på de färdiga produkterna blir billigare.

Industrimat
Brukar delas upp i helfabrikat och halvfabrikat.

Helfabrikat är livsmedel färdiga att äta eller bara värmas upp. Som bröd och färdigrätter.*

Halvfabrikat är livsmedel som är behandlade på något sätt men som behöver ytterligare tillagning innan de äts. Som ris och pasta.

Hel- och halvfabrikat gör att vi slipper stoppa korven, syra grädden och mjölken, ysta osten samt hacka och skära så mycket själva. Det frigör tid och pengar till annat.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig hur matproduktionen har förändrats över tid i Sverige – och hur det har påverkat oss.

MÅL

Att använda kunskaperna om hur den industriella revolutionen påverkat vår matproduktion och kunna resonera och reflektera över matens kvalitet då som nu. 

Årskurs 1-6

 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om matproduktionens utveckling och att den fakta som läggs fram ska hjälpa dem att förstå skillnaden mellan hur vi framställer och förvarar mat nu och förr i tiden.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Vad tror ni är den största skillnaden när det kommer till mat idag och för 150 år sedan?
 • Var maten bättre förr?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • På vilket sätt har matproduktionen förändrats sedan 1800-talet?
 • Vad har den industriella revolutionen betytt för vår tillgång till mat?
 • Var maten bättre förr? Motivera ditt svar.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om för- och nackdelar med att laga något helt från grunden. Titta på ingredienser och pris.

Prata om för- och nackdelar med hel- och halvfabrikat. Låt eleverna göra en egen salsasås med bara färska råvaror.