Avsnitt 13

Alkohol – om grupptryck och att säga nej

Alkohol – om grupptryck och att säga nej

Alkoholdrickandet bland ungdomar har minskat de senaste åren. Men vad händer i oss när vi dricker alkohol? Och hur hanterar man grupptryck och lär sig säga nej?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Anna Nygren, livsstilspedagog, KKM-gruppen (Prata om alkohol)

Stefan Åberg, drogsamordnare, Helsingborgs stad (programledare SANDT-podden)

Kristoffer Triumf, poddare och författare

Begrepp att hålla koll på

Grupptryck
Grupptryck är människors sociala tryck på varandra, till exempel inom en kompisgrupp. Ofta handlar det om att påverka någon att prova alkohol, droger eller bete sig på ett visst sätt.

Ett socialt tryck att försöka anpassa sig till omgivningen finns i alla generationer, till exempel när det gäller kläder, beteende och intressen. Oftast sker anpassningen till gruppen helt omedvetet.

Tonårshjärnan
Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vid 25-30 års ålder. Forskning visar att det riskbeteende som ofta är typiskt i tonåren beror på en obalans mellan olika områden i hjärnan. Eftersom pannloberna utvecklas långsamt mognar kontrollerande funktioner mycket senare än känslo- och driftsfunktioner. Det kan vara en förklaring till att ungdomar tar större risker än vuxna och har ett mer impulsivt beteende. Bromsen, det vill säga pannloben, fungerar sämre när vi är unga och därför kan känslorna ta över.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig hur alkohol påverkar unga personer och hur man kan lära sig att säga nej och stå emot grupptryck.

Mål

Att använda kunskaperna om tonårshjärnan och alkoholens påverkan för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Årskurs 7-9

  • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  • Hur livsmedel påverkar hälsa.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om alkohol och tonårshjärnan, och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

  • Hur vanligt tror ni att det är med alkohol bland ungdomar idag?
  • Hur tror ni alkohol påverkar en ung människa jämfört med en vuxen?
  • Tycker ni att det är svårt att säga nej till alkohol eller droger? Varför?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

  • Hur påverkar alkohol den unga kroppen och hjärnan?
  • Varför finns en 18-årsgräns på alkohol, tror du?
  • Ge exempel på hur du skulle kunna säga nej till något du egentligen inte vill.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Gör någon av övningarna som finns på prataomalkohol.se.