Avsnitt 15

Ätstörningar – vem drabbas och var finns det hjälp?

Ätstörningar – vem drabbas och var finns det hjälp?

Mat är ofta en stor glädje i livet. Men för en del kan maten också vara den största fienden. Varför drabbas så många av ätstörningar? Vad finns det för hjälp? Och hur kan vi förebygga att fler blir sjuka?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

David Clinton, docent i medicinsk psykologi, psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker

Maja Engström och Anna Ovsiannikov, Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 

Jonathan Hedström, föreläsare och före detta hockeyproffs

Begrepp att hålla koll på

Anorexi
Anorexia nervosa kännetecknas av att man får i sig för lite energi och har en låg kroppsvikt, ofta i kombination med överdriven motion och en rädsla för att gå upp i vikt. I diagnosen ingår även en störd kroppsupplevelse. Många mår dåligt psykiskt och lider av ångest, nedstämdhet eller depression.

Bulimi
Bulimia nervosa kännetecknas av hetsätning. Det vill säga att man äter onormala mängder mat under en begränsad tid, och att man har en upplevelse av att man har förlorat kontrollen över ätandet. I diagnosen ingår även ett beteende som kompenserar viktuppgång, till exempel kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven motion.

Hetsätningsstörning
Hetsätningsstörning kännetecknas av upprepade stunder av hetsätning, men utan ett beteende som kompenserar viktuppgång. Många med hetsätningsstörning är därmed överviktiga.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig vad ätstörningar är, varför så många drabbas och vilken hjälp som går att få.

Mål

Att använda kunskaperna om ätstörningar för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

  • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Årskurs 7-9

  • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om ätstörningar och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att skapa en större förståelse för sjukdomen och hur man kan stötta någon som man tror drabbats. 

Tips på frågor för att få igång eleverna:

  • Vilka normer kring skönhet och ideal tycker ni att det finns idag?  
  • Hur mycket tror ni att vi påverkas av alla ideal i sociala medier till exempel?
  • Hur påverkas du av de normer och ideal som finns? 

Läxa

Skriv en kortare text där du reflekterar över hur begreppen självkänsla, media, ideal och normer hänger ihop. 

Praktiska moment kopplat till lektionen

Bjud in föreningen Frisk & fri och genomför workshopen Uppdrag: Självkänsla. Här ges eleverna möjlighet att reflektera kring utmaningar och möjligheter i deras vardag. Här pratas det om självkänsla, media, ideal och normer.