Avsnitt 10

Att skippa gluten och laktos – livsstilstrend eller livsviktigt?

Att skippa gluten och laktos – livsstilstrend eller livsviktigt?

Allt fler väljer bort olika ämnen ur sin kost, speciellt gluten och laktos, och ”fritt från”-produkter blir allt mer populära. Men har vi blivit mer känsliga för de här ämnena? Och finns det några risker med att ta bort dem ur vår kost?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Edvin Törnblom, influencer, poddare och programledare

Maria Sitell, dietist och kommunikationschef, Brödinstitutet

Håkan Jönsson, matforskare, etnolog och kock, Lunds universitet

Konrad von Otter, kategorichef mjölk, Arla

Begrepp att hålla koll på

Gluten
Gluten är ett samlingsnamn för några av de proteiner som finns i sädesslagen vete, råg och korn. Gluten förekommer även i varianter och korsningar av vete, råg och korn – bland annat spelt, dinkel och rågvete. Gluten ingår därför i mängder av vanliga livsmedel, inte minst bröd och bakverk.

Laktos
Laktos, eller mjölksocker, finns i all mjölk. Som modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-, get- och fårmjölk. Laktos består av två olika sorters sockerarter – glukos och galaktos – som är sammanbundna med varandra.

Celiaki
Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär att du inte tål proteinet gluten. Gluten gör att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som den ska. De vanligaste symtomen är diarré, gaser i magen, trötthet och att gå ner i vikt, men symtomen kan variera mycket.

Laktosintolerans
För att människan ska kunna tillgodogöra sig mjölksockret via upptag i tarmen måste det först sönderdelas med hjälp av ett enzym, laktas. Hos vissa personer kan detta enzym saknas helt eller finnas i för låg halt. De personerna blir då i olika grad intoleranta mot laktos och får magbesvär som magknip, diarré och/eller en känsla av uppblåsthet.

IBS
IBS är en förkortning av engelskans irritable bowel syndrome, och betyder ungefär lättretbar eller överkänslig tarm. Vid IBS har du ont i magen och får diarré eller förstoppning.

Det finns inget specifikt kostråd som hjälper alla med IBS eftersom symtomen är olika. Du behöver själv prova dig fram till vilken mat som du kan äta och vad som fungerar bra för dig.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att titta närmare på gluten och laktos, och förstå vad som händer – eller inte händer – när man väljer bort ämnen ur sin kost.

Mål

Att använda kunskaperna om gluten och laktos för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Att förstå vikten av att äta varierat och inte lägga så mycket fokus på enskilda ämnen.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Årskurs 7-9

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hur livsmedel påverkar hälsa.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om hur vi allt oftare väljer bort ämnen ur vår kost, som gluten och laktos, och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss konsumenter att slå hål på myter och göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Undviker du medvetet något ämne i din kost? Varför?
 • Vad vet du egentligen om gluten- och laktosintolerans?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Finns det någon fördel med att undvika gluten och laktos?
 • Vad är celiaki?
 • Varför förekommer det så mycket myter och felaktig information om varför vi ska undvika olika ämnen?
 • Är själva undvikandet ett nytt fenomen?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om livsmedel som innehåller laktos och gluten, och vilka alternativ som finns.

Låt eleverna baka glutenfritt bröd.