Avsnitt 12

E-nummer och tillsatser – vad gör de i maten?

E-nummer och tillsatser – vad gör de i maten?

Vad menas egentligen med e-nummer? Vad är en tillsats? Och är det bättre och mer hälsosamt med så korta innehållsförteckningar som möjligt?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen

Åsa Josell, Innovation director, Atria

Begrepp att hålla koll på

Tillsats
Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för att ha en teknisk funktion. Det kan till exempel handla om att öka hållbarheten, påverka konsistensen, smaken eller ge färg åt ett livsmedel.

E-nummer
Ett E-nummer är ett ID-nummer som visar att en tillsats är godkänd att användas i Europa. Det betyder att man bedömt och godkänt hur mycket av tillsatsen som får användas i ett livsmedel. Bara tillsatser som inte utgör någon hälsorisk för konsumenten och som är nödvändiga för att producera och hantera livsmedlet blir godkända.

Innehållsförteckning
En ingrediensförteckning visar vilka ingredienser som använts för att producera ett livsmedel. Alla ingredienser måste skrivas upp, och dessutom i fallande storleksordning efter vikt vid framställningen. Varje ingrediens ska anges på rätt sätt med sin specifika beteckning. Även tillsatser, aromer och enzymer.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig vad tillsatser och E-nummer är samt varför de används i livsmedel.

Mål

Att använda kunskaperna om tillsatser för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Leta upp tillsatslistan på Livsmedelsverkets hemsida för att koppla E-nr och namn

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om tillsatser och E-nummer och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att förstå vad livsmedel innehåller.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Brukar ni läsa ingrediensförteckningen?
 • Vad tänker ni på när ni hör ordet tillsats eller E-nummer?
 • Hur pratas det om tillsatser och E-nummer i media och hur påverkar det dig?

Läxa

Lyssna på avsnittet och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Vad är en tillsats?
 • Varför används tillsatser?
 • Vad skulle hända om vi inte använde tillsatser?
 • Vad är E-nummer?
 • Hur kan tillsatser bidra till minskat matsvinn?
 • Vilka tillsatser finns naturligt i livsmedel? (Till exempel citronsyra i citron och sorbinsyra i lingon, med flera)

Praktiska moment kopplat till lektionen

Låt eleverna baka en sockerkaka och jämför ingredienserna ni använder med de som finns i en köpt sockerkaka. Resonera kring den eventuella skillnaden och vad den innebär.