Avsnitt 7

Hemlagat vs fabriksproducerat – var maten bättre förr?

Hemlagat vs fabriksproducerat – var maten bättre förr?

Hungrig? Ja då är det bara att knalla iväg till närmsta matbutik och välja mellan hundratals olika produkter. Men vad hade vi behövt göra för att bli mätta för 150 år sedan? Hur har vårt sätt att producera mat förändrats? Och var maten bättre förr?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

medverkande

Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen 

Andreas Håkansson, docent i livsmedelsteknik, Lunds universitet

Anders Jonebring, R&D Director, Paulig

Begrepp att hålla koll på

Industrialisering
Industrialisering är ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det här skedde i Sverige i mitten av 1800-talet och kan kort beskrivas att man gick från att använda muskelkraft (människor) till mekanisk kraft (maskiner/fabriker). 

Industrialiseringen, och tillgången till barnomsorg, gjorde också att fler kvinnor började arbeta och därmed inte kunde tillbringa lika mycket tid hemma i köket. De behövde kunna köpa färdiga produkter som gick både snabbare och enklare att tillaga efter jobbet.

Storskalig industriell produktion
Vid en storskalig industriell produktion vill man producera mycket mat så effektivt som möjligt. Både råvaruproduktionen och livsmedelsproduktionen sker ofta vid stora och högteknologiska jordbruk och fabriker. Det här gör bland annat att priset på de färdiga produkterna blir billigare.

Industrimat
Brukar delas upp i helfabrikat och halvfabrikat.

Helfabrikat är livsmedel färdiga att äta eller bara värmas upp. Som bröd och färdigrätter.*

Halvfabrikat är livsmedel som är behandlade på något sätt men som behöver ytterligare tillagning innan de äts. Som ris och pasta.

Hel- och halvfabrikat gör att vi slipper stoppa korven, syra grädden och mjölken, ysta osten samt hacka och skära så mycket själva. Det frigör tid och pengar till annat.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig hur matproduktionen har förändrats över tid i Sverige – och hur det har påverkat oss.

MÅL

Att använda kunskaperna om hur den industriella revolutionen påverkat vår matproduktion och kunna resonera och reflektera över matens kvalitet då som nu. 

Årskurs 1-6

 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om matproduktionens utveckling och att den fakta som läggs fram ska hjälpa dem att förstå skillnaden mellan hur vi framställer och förvarar mat nu och förr i tiden.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Vad tror ni är den största skillnaden när det kommer till mat idag och för 150 år sedan?
 • Var maten bättre förr?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • På vilket sätt har matproduktionen förändrats sedan 1800-talet?
 • Vad har den industriella revolutionen betytt för vår tillgång till mat?
 • Var maten bättre förr? Motivera ditt svar.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om för- och nackdelar med att laga något helt från grunden. Titta på ingredienser och pris.

Prata om för- och nackdelar med hel- och halvfabrikat. Låt eleverna göra en egen salsasås med bara färska råvaror.