Avsnitt 14

Lagar om livsmedel – behövs de?

Lagar om livsmedel – behövs de?

Varför finns det så mycket lagar och regler kring livsmedel? Vem är det som stiftar lagarna? Och hur påverkar de hur och vad vi äter?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Nicklas Amelin, EU-expert, Livsmedelsföretagen

Maria Florin, avdelningschef Säkra livsmedel på Livsmedelsverket

Begrepp att hålla koll på

Livsmedelslagar
Den främsta anledningen till att vi har livsmedelslagar är för att vi ska ha säkra livsmedel och skydda konsumenter. Vi måste t ex ha koll på att inga farliga ämnen hamnar i livsmedlen och säkerställa att produktionen sker under hygieniska förhållanden. Konsumenterna ska få korrekt information om livsmedlen och inte bli vilseledda av marknadsföringen.

Ett annat viktigt syfte med lagarna är att bidra till rättvis konkurrens mellan EU:s medlemsländer. Rättvis konkurrens är en förutsättning för frihandel. Numera bestäms därför nästan alla lagar om livsmedel på EU-nivå, och därmed gäller reglerna för hela EU.

Frihandel
Med frihandel menar man handel som inte regleras av tullar, importkvoter eller andra regler som försvårar import och export mellan länder. EU är ett exempel på ett stort frihandelsområde. Genom att ställa samma krav på livsmedel i hela EU så konkurrerar företagen i olika länder på lika villkor. Konsumenterna inom EU ges samma skydd överallt, oavsett i vilket EU-land maten är tillverkad.

Livsmedelsfusk
Livsmedelsfusk är när någon avsiktligt bryter mot livsmedelslagstiftningen för att vilseleda konsumenter och företag för ekonomisk vinning. Det kan till exempel innebära att man tar en billig, importerad fläskfilé och säljer den som svensk, ekologisk fläskfilé. Eller att man ändrar på bäst före-märkningen för att ett livsmedel ska gå att sälja under en längre tid.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig varför livsmedelslagar finns och hur de påverkar oss i vårt dagliga liv. 

Mål

Att använda kunskaperna om livsmedelslagar för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hur man kan ta reda på mer om ett livsmedel genom att läsa ingrediensförteckning, näringsdeklaration och annan märkning.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att avsnittet handlar om livsmedelslagar och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Varför tror ni att det finns lagar kring livsmedel?
 • Vem tror ni stiftar lagarna?
 • Vad tror ni att livsmedelsfusk kan vara?

Läxa

Lyssna på avsnittet och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Varför behövs livsmedelslagar?
 • Ge ett exempel på en livsmedelslag!
 • Varför bestäms det mesta som rör våra livsmedel inom EU?
 • Varför kan det ändå finnas olika livsmedelslagar i exempelvis Sverige och Danmark?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Låt eleverna bekanta sig med delikatesser som vi enbart har i Sverige. Till exempel surströmming. Hur gör man surströmming och hur äter man den på bästa sätt?