Avsnitt 3

Livsmedelsförpackningar – miljöbov eller hjälte?

Livsmedelsförpackningar – miljöbov eller hjälte?

Livsmedelsförpackningar har blivit allt mer ifrågasatta de senaste åren. Vore det inte mer miljövänligt om all mat köptes i lösvikt så slipper man slösa på all plast och kartong? Men å andra sidan känns det ju rätt så ohygieniskt att maten bara skulle ligga där… Och hur skulle den fraktas?

Lärarhandledning

Om avsnittet

Medverkande

Sara Sundquist, Hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen

Anna-Karin Karlsson, Hållbarhetsdirektör på Norrmejerier

Syftet med livsmedelsförpackningar

Livsmedelsförpackningar har en annan uppgift än t ex en förpackning med ett par strumpor. En livsmedelsförpackning måste skydda varan, den måste vara hygienisk, lätt att transportera och även självklart lätt att återvinna! Förpackningen är också en viktig del för företaget i kommunikationen med konsumenten. Hur använder jag tvättmedlet? Vad har såsen för ingredienser? När är brödet bakat? Allt det står på förpackningarna.

Förpackningens klimatpåverkan

Själva maten i förpackningen står för 90 % av klimatpåverkan och förpackningen bara 10 %. Om man vill tänka på miljön är det därför viktigt att se till att maten håller länge och förvaras i en bra förpackning. Skruvkorken på mjölkförpackningarna, t ex, har kritiserats för att inte vara så klimatsmart, men korken gör att mjölken håller längre. Så på det stora hela minskar skruvkorken det totala klimatavtrycket, eftersom hushållen slänger mindre mängd mjölk nu.

Återvinning av förpackningar

Om man sorterar sina förpackningar kan de återvinnas och bli till nya. På så sätt sparar vi på både energi och naturens resurser. Förpackningar kan återvinnas på återvinningsstationer.

Pant

När du köper vissa burkar och flaskor betalar du pant, oftast 1-2 kr. När du sedan pantar flaskan får du pengarna tillbaka – smart va! 

Syfte och mål

Syfte

Syftet med läxan och lektionerna är att lära sig om syftet med livsmedelsförpackningar.

Mål

Att lära sig om förpackningars inverkan på miljön.

Att använda kunskaper om förpackningar för att ta ställning kring valet av varor utifrån förpackningens påverkan på miljön.

Utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för gemensamma resurser och hälsa.

Årskurs 1-6

  • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Årskurs 7-9

  • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Undervisningsförslag

Så kan du introducera avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om livsmedelsförpackningar och och att ni kommer fokusera på hur fakta kan hjälpa en konsument att göra medvetna val. Gå även igenom centralt innehåll, syfte och mål.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

  • Varför tror ni att man plastar in en gurka?
  • Hur pratas det om förpackningar och källsortering i media och hur påverkar det dig?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom faktabladet om förpackningar.

Exempel på instuderingsfrågor:

  • Nämn några fördelar vs. nackdelar med livsmedelsförpackningar.
  • Ge ett exempel på en förpackning du tycker är “överförpackad” d.v.s har mer förpackning än vad som känns nödvändigt.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Välj ut ett antal livsmedelsprodukter som är omsluten av en förpackning och diskutera vilket/vilka kärl i källsorteringen som förpackningen ska återvinnas i.