Avsnitt 8

Matpriser – är den dyraste maten alltid bäst?

Matpriser – är den dyraste maten alltid bäst?

Många upplever att en stor del av vår ekonomi går till mat och dryck. Så hur ska vi egentligen tänka när vi handlar mat? Hur gör vi om vi vill äta ekonomiskt? Är det stor skillnad mellan premium- och lågprisprodukter? Och är billigare mat automatiskt sämre?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

Ingela Stensson, samhälls- och konsumentanalytiker på United Minds och ordförande för Livsmedelsföreningen

Ylva Swenzén, Director Communications, HKScan 

Begrepp att hålla koll på

Matkostnad
Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar på vad maten kostar för singelhushåll och familjer i Sverige. Matkostnaderna ska täcka dagsbehovet av vad du behöver få i dig när det gäller näring och energi. 

En familj som består av två vuxna som lagar all mat hemma beräknas till exempel använda 4 980-5 900 kronor per månad.

Matbudget
En matbudget är en plan över din eller din familjs utgifter när det kommer till mat. För att följa den matbudget du har satt upp är det viktigt att planera.

Planering innebär i första hand att du storhandlar. Det betyder inte att du behöver planera din mat in i minsta detalj, utan mer om att handla på ett effektivt och prismedvetet sätt.

Om du istället handlar ofta och lite är det lätt att du köper det du är sugen på för stunden och risken att du köper mer än du behöver ökar.

Matsvinn
Matsvinn är livsmedel som slängs i onödan och som hade kunnat konsumeras om det hade hanterats annorlunda.

I Sverige står de privata hushållen för den absolut största delen av matsvinnet, 938 000 ton. Det motsvarar cirka 97 kilo per person och år eller ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag enligt siffror från Naturvårdsverket.  

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030.

Lågprisprodukter
Produkter som är billigare än genomsnittet.

Premiumprodukter
Produkter som är dyrare än genomsnittet.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att titta närmare på mat ur ett ekonomiskt perspektiv samt lära sig att skilja på pris och kvalitet.

MÅL

Att använda kunskaperna om mat ur ett ekonomiskt perspektiv för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Årskurs 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om mat ur ett ekonomiskt perspektiv och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss konsumenter att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Vad tror du mat för en person kostar per månad?
 • Vad kan göra det billigare eller dyrare?
 • Tror du dyrare varor är bättre än billiga?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Vad kan man tänka på om man vill vara mer ekonomisk när man handlar mat?
 • Vad kan skillnaden mellan premium- och lågprisprodukter vara?
 • Vad väljer du helst? Motivera.

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om matbudget och hur man kan lägga upp en sådan.  

Låt eleverna laga en måltid efter säsong och som kostar under 10 kr per portion.