Avsnitt 6

Om krisen kommer – Räcker maten om det blir krig?

Om krisen kommer – Räcker maten om det blir krig?

Vad händer när det uppstår en kris och vi inte kan handla och laga mat som vi är vana vid? Hur får vi tag i mat om gränserna skulle stängas? Har Sverige stora undangömda lager med livsmedel? Och hur mycket mat och dryck borde vi alltid ha hemma?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

Medverkande

Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskaps- och försörjningsfrågor på Livsmedelsföretagen

Therese Frisell, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket

Herman Geijer, författare, föreläsare och självutnämnd zombieöverlevnadsexpert

Begrepp att hålla koll på

Beredskapslager
Ett beredskapslager är en slags förråd av produkter, till exempel livsmedel eller reservdelar, som lagras för att kunna användas vid nationella kriser eller krigssituationer.

Just nu finns inget specifikt lager med livsmedel i Sverige men det är Livsmedelsverket som samordnar beredskapsplaneringen för att försörjningen av livsmedel och dricksvatten ska fungera även i kris och krig.

Sedan några år tillbaka pågår planeringen för att återigen bygga upp en livsmedelsberedskap. Målet med beredskapen är att Sveriges befolkning under tre månader ska kunna äta sig hyfsat mätta och få i sig rätt saker även i en krissituation.

Hemberedskap
Hemberedskap betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme om samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Bra saker att ha hemma är:

 • Vatten
  Rent dricksvatten är ett måste, räkna med minst tre liter per vuxen och dygn. Kan till exempel förvaras i flaskor eller dunkar.
 • Mat
  Se till att ha ett lager med mat med lång hållbarhet och som kan ätas utan eller med enkel tillagning. Som till exempel morötter, hårt bröd, mjukost, snabbpasta, havregryn, konserver, färdig blåbärssoppa, kaffe, te, choklad och nötter.
 • Stormkök eller grill

Prepping
Prepping innebär att du förbereder dig för en kris. Ordet kommer från engelskans prepare som betyder förbereda. Att vara en prepper innebär att du är en person som på olika sätt förbereder dig för att kunna överleva en samhällskatastrof.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att få en förståelse för vad som kan hända med livsmedelsförsörjningen om vi ställs inför en kris. Syftet är också att förstå vad du själv kan göra i dessa situationer.

Mål

Att använda kunskaperna om livsmedelsförsörjning i kris samt hemberedskap för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Årskurs 7-9

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hur livsmedel påverkar hälsa.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om hur vi får tillgång till mat i krissituationer och att den fakta som läggs fram ska hjälpa oss att vara förberedda och göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Vad kan en kris innebära?
 • Hur lagar vi mat om elen slutar fungera?
 • Vad skulle du ta med för att överleva i skogen en vecka?

Läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:
 • Vad händer om vi inte längre kan importera mat till Sverige?
 • Vad händer med tillverkningen och tillagningen av mat om vi blir utan el?
 • På vilket sätt kan du förbereda dig själv för en kris?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om livsmedel som man kan förvara och tillaga utan elektricitet.

Låt eleverna tillaga en måltid utan tillgång till el. Varför inte testa ett stormkök?