Avsnitt 9

Skolmat – hur påverkar maten vår prestation?

Skolmat – hur påverkar maten vår prestation?

Antingen älskar eller hatar vi den – maten i skolan. Men vad händer om vi hoppar över skollunchen? Presterar vi per automatik sämre då? Och vad är det för mekanismer som gör att många av oss har negativa känslor kring just skolmat?

Lärarhandledning

OM AVSNITTET

medverkande

Jacob Gudiol, fysioterapeut och författare

Hanna Ardéhn, PTP-psykolog

Maja Nordström, livsmedelsagronom, Arla 

Begrepp att hålla koll på

Energi
Mat ger energi, det vill säga kalorier. Vi behöver energin från maten för att leva och må bra. Vissa livsmedel innehåller många kalorier per gram, andra färre. Hur mycket energi man behöver beror dels på hur gammal man är och vilken aktivitetsnivå man har, alltså om man rör mycket på sig eller är mer stillasittande.

SYFTE OCH MÅL

Syfte

Syftet med avsnittet och medföljande uppgifter är att lära sig hur mat och energi behövs som bränsle för att hela kroppen ska fungera. Syftet är också att få förståelse för vad som händer om vi hoppar över en måltid som skollunchen.

Mål

Att använda kunskaperna om mat och prestation för att kunna reflektera, resonera och ta ställning kring egna val och handlingar.

Årskurs 1-6

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Måltidens betydelse för gemenskap.

Årskurs 7-9

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hur livsmedel påverkar hälsa.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

UNDERVISNINGSFÖRSLAG

Så introducerar du avsnittet för eleverna

Berätta för eleverna att podden handlar om mat kopplat till mental prestation och vad som händer om vi hoppar över ett mål som skollunchen. Fakta som läggs fram ska hjälpa oss konsumenter att göra medvetna val.

Tips på frågor för att få igång eleverna:

 • Äter du skollunchen? Motivera.
 • Hur känns det och vad gör du de dagar du inte äter skollunch?
 • Vad tror du händer i kroppen om du hoppar över en måltid?

läxa

Lyssna på podden och läs igenom begreppen som hör till avsnittet.

Exempel på instuderingsfrågor:

 • Varför är det viktigt att äta skollunch?
 • Vilka risker finns om du hoppar över en måltid?
 • Vad bör du tänka på när du lägger upp vad du ska äta under en dag?
 • Varför tror du att frukostprojektet i podden fick så lyckat resultat?

Praktiska moment kopplat till lektionen

Prata om vad skolorna kan behöva ta hänsyn till när de lagar lunch och vilka utmaningar som finns.

Låt eleverna laga en välkomponerad lunch med hänsyn till samma kriterier skolan har att förhålla sig till.